Nadproża systemowe

POROTHERM Nadproża

Nadproża L-19

informacje o produkcie:
Nadproża to elementy konstrukcyjne, które umożliwiają utworzenie otworów drzwiowych oraz okiennych. Ich podstawowe zadanie to przeniesienie ciężaru ścian i stropów wyższych kondygnacji a także dachu. Belki nadprożowe stosuje się do przykrywania otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych, osłonowych i nośnych oraz do przykrywania otworów drzwiowych w wewnętrznych ścianach nośnych. Po zamontowaniu w ścianie od razu mają pełną nośność. Dzięki temu nie ma przestojów w pracach związanych z wykonywaniem ścian i stropów.

Zastosowanie belek nadprożowych znacznie skraca czas robót budowlanych w porównaniu z nadprożami deskowanymi, zbrojonymi i wylewanymi bezpośrednio na budowie.

Standardowo nadproża L-19 produkowane są w następujących wymiarach: N-120 ; N-150 ; N-180 ; N-210 ; N-240 ; N-270; N-300

Nadproże 12 x12

informacje o produkcie:
Nadproża to elementy konstrukcyjne, które umożliwiają utworzenie otworów drzwiowych oraz okiennych. Ich podstawowe zadanie to przeniesienie ciężaru ścian i stropów wyższych kondygnacji a także dachu. Belki nadprożowe stosuje się do przykrywania otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych, osłonowych i nośnych oraz do przykrywania otworów drzwiowych w wewnętrznych ścianach nośnych. Po zamontowaniu w ścianie od razu mają pełną nośność. Dzięki temu nie ma przestojów w pracach związanych z wykonywaniem ścian i stropów.

Zastosowanie belek nadprożowych znacznie skraca czas robót budowlanych w porównaniu z nadprożami deskowanymi, zbrojonymi i wylewanymi bezpośrednio na budowie.

Standardowo nadproża 12×12 produkowane są w następujących wymiarach: N-120 ; N-150 ; N-180 ; N-210 ; N-240 ; N-270; N-300

NADPROŻA SOLBET

Nadproża Solbet

informacje o produkcie:

Nadproża zbrojone SOLBET To gotowe do użycia belki ze zbrojonego betonu komórkowego, służące do wykonywania przesklepień otworów drzwiowych i okiennych, bez przygotowania szalunków, betonu i zbrojenia. Dzięki niewielkiej masie mogą być montowane ręcznie. Nadproża mają taką samą wysokość jak pozostałe elementy murowe (24cm), co znacznie usprawnia przebieg prac. Prawidłowy montaż nadproża ułatwia napis SOLBET – po zamontowaniu musi on być widoczny prawidłowo – oraz zaznaczone niebieskimi liniami minimalne długości podparcia nadproży. Nadproża łączy się za pomocą cienkowarstwowej zaprawy murarskiej, która również wchodzi w skład systemu SOLBET.

Maksymalna długość nadproży prefabrykowanych wynosi 230 cm, co umożliwia przykrycie nim otworu o szerokości 180 cm. Nadproża SOLBET dostępne są w dwóch szerokościach 12 i 18 cm. Układając je obok można uzyskać szerokość odpowiadającą każdemu typowi ściany budowanej w systemie SOLBET. Dostępne długości: 140, 160, 200, 230cm.

NADPROŻA H+H

Nadproża H+H

informacje o produkcie:

H+H Belki nadprożowe – zbrojone są, pod względem budowlanym, idealnym uzupełnieniem konstrukcji murowej wykonanej z betonu komórkowego H+H, dzięki znakomitym właściwościom izolacji cieplnej. Rozwiązanie takie pozwala na praktyczne wyeliminowanie efektu mostków cieplnych i osiągnięcie jednolitej powierzchni pod warstwę tynku.

ZALETY

  • nie ma konieczności wykonywania szalunku i betonowania, wystarczy osadzenie nadproża na konstrukcji muru,
  • możliwa jest bezpośrednia kontynuacja dalszych robót murarskich,
  • nie ma potrzeby odczekania okresu wiązania betonu, ponieważ belka nadprożowa jest gotowym prefabrykatem,
  • nie występują mostki cieplne.

ZASTOSOWANIE

Nośne elementy konstrukcji, które wraz z nadmurówką (warstwa bloczków wymurowana bezpośrednio nad belkami nadprożowymi) tworzą lekki, gotowy wariant nadproża.

Dostępne szerokości: 11,5 , 17,5cm
Dostępne Długości: 125, 150, 200, 250, 300 cm

Call Now Button